fbpx

Polisi Peribadi

Polisi Peribadi

Apa-apa maklumat yang dibekalkan oleh anda sama ada sifat peribadi atau perniagaan, akan dianggap sulit. Kami akan mengumpulkan dan menyimpan maklumat yang dibekalkan untuk kegunaan sendiri dan untuk tujuan yang berkaitan dengan arahan atau pertanyaan anda.

Kami tidak akan mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda.
Kandungan tapak web ini tetap menjadi milik Pad Kain Moden. Peniruan, penerbitan dan / atau pengedaran dan / atau semua kandungan laman web adalah dilarang. Anda boleh menyimpan, memuat turun atau mencetak pilihan individu untuk maklumat peribadi anda. Eksploitasi laman web untuk mendapatkan keuntungan atau kelebihan komersial adalah dilarang. Terima kasih.